Tín hiệu giao dịch

Thị trường:
Tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro

#69 BTCUSDT ⌛ | 4.92R Đã đóng - Lãi +83.12 Point
08:01, 07-11-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 61350 08:03, 07-11-2021
Điểm chốt lời 1: 68000 (10.84%) 11:03, 09-11-2021
Điểm chốt lời 2: 71000 (15.73%)
Điểm cắt lỗ: 60000 (2.20%)
Đòn bẩy (Isolated): 45


Có tín hiệu cho thấy BTC đã có thể đảo chiều trên D1. Mức R/R tốt, tín hiệu có độ an toàn.
SL
EntryTP1
TP2
[Đóng lại]
#67 SHIBUSDT 💀 | 3.67R Đã đóng - Lãi +78.62 Point
16:06, 30-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 0.00007358 16:07, 30-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.000061 (17.10%) 05:40, 31-10-2021
Điểm chốt lời 2: 0.000044 (40.20%)
Điểm cắt lỗ: 0.000077 (4.65%)
Đòn bẩy (Isolated): 22


TP2
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
#64 SHIBUSDT 💀 | 56.39R Đã đóng - Lãi +98.25 Point
02:17, 28-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 0.0000845 02:19, 28-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.00005630 (33.37%) 08:47, 04-11-2021
Điểm cắt lỗ: 0.000085 (0.59%)
Đòn bẩy (Isolated): 169


Dời SL về Entry
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
💵 #59 FX_EURUSD 💀 | 4.50R Đã đóng - Lãi +81.81 Point
19:45, 25-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy:

Giá vào lệnh: 1.15950 19:47, 25-10-2021
Điểm chốt lời 1: 1.1685 (0.78%) 21:56, 28-10-2021
Điểm cắt lỗ: 1.15750 (0.17%)
Đòn bẩy (Isolated): 588


SL
EntryTP1
[Đóng lại]
#58 SHIBUSDT 💀 | 2.35R Đã đóng - Lãi +70.14 Point
02:32, 25-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 0.00004000 02:37, 25-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.00003530 (11.75%) 06:35, 25-10-2021
Điểm cắt lỗ: 0.00004200 (5.00%)
Đòn bẩy (Isolated): 20


TP1Entry
SL
[Đóng lại]
💵 #51 FX_GBPJPY 💀 | 2.78R Đã đóng - Lãi +73.57 Point
23:25, 20-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy:

Giá vào lệnh: 157.830 23:27, 20-10-2021
Điểm chốt lời 1: 156.8 (0.65%) 00:21, 22-10-2021
Điểm chốt lời 2: 156.4 (0.91%)
Điểm cắt lỗ: 158.2 (0.23%)
Đòn bẩy (Isolated): 435


Lưu ý SL nghiêm ngặt
TP2
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
💵 #49 FX_GBPJPY ⚡ | 2.20R Đã đóng - Lãi +68.75 Point
14:41, 20-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 157.65 14:51, 20-10-2021
Điểm chốt lời 1: 157.1 (0.35%) 21:25, 20-10-2021
Điểm chốt lời 2: 156.6 (0.67%)
Điểm cắt lỗ: 157.9 (0.16%)
Đòn bẩy (Isolated): 625


TP2
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
💵 #72 FX_EURUSD 💀 | 4.33R Đã đóng - Lỗ -18.75 Point
10:45, 17-11-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 1.127 11:03, 17-11-2021
Điểm chốt lời 1: 1.14 (1.15%)
Điểm cắt lỗ: 1.124 (0.27%) 12:29, 24-11-2021
Đòn bẩy (Isolated): 370


SL
EntryTP1
[Đóng lại]
#71 BTCUSDT 💀 | 2.33R Đã đóng - Lỗ -30.00 Point
10:28, 17-11-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 59000 10:29, 17-11-2021
Điểm chốt lời 1: 61800 (4.75%)
Điểm cắt lỗ: 57800 (2.03%) 12:29, 24-11-2021
Đòn bẩy (Isolated): 49


SL
EntryTP1
[Đóng lại]
💵 #70 FX_EURUSD ⌛ | 2.24R Đã đóng - Lỗ -30.81 Point
21:13, 16-11-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 1.13308 21:15, 16-11-2021
Điểm chốt lời 1: 1.14 (0.61%)
Điểm cắt lỗ: 1.13 (0.27%) 10:45, 17-11-2021
Đòn bẩy (Isolated): 370


EU đã có thể bắt hồi và gồng, xác xuất an toàn cao trên H4.
SL
EntryTP1
[Đóng lại]
💵 #68 FX_GBPJPY ⌛ | 1.66R Đã đóng - Lỗ -37.50 Point
12:25, 05-11-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★★

Giá vào lệnh: 153.35 12:28, 05-11-2021
Điểm chốt lời 1: 154.6 (0.82%)
Điểm chốt lời 2: 155.4 (1.34%)
Điểm cắt lỗ: 152.6 (0.49%) 12:33, 12-11-2021
Đòn bẩy (Isolated): 204


GJ đã về vùng Buy khá an toàn trên D1. Buy tại BOX, TP 1 khả dụng rất cao. TP 2 tạm ổn.
SL
EntryTP1
TP2
[Đóng lại]
💵 #66 FX_EURUSD 💀 | 1.86R Đã đóng - Lỗ -34.88 Point
22:03, 29-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★

Giá vào lệnh: 1.15679 22:04, 29-10-2021
Điểm chốt lời 1: 1.162 (0.45%)
Điểm cắt lỗ: 1.154 (0.24%) 23:16, 29-10-2021
Đòn bẩy (Isolated): 417


Kèo cản tàu đoán đáy tạm thời EU
SL
EntryTP1
[Đóng lại]
#62 SHIBUSDT 💀 | 1.31R Đã đóng - Lỗ -43.11 Point
20:53, 27-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 0.0000623 20:57, 27-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.00003630 (41.73%)
Điểm chốt lời 2: 0.00001830 (70.63%)
Điểm cắt lỗ: 0.00008200 (31.62%) 02:25, 28-10-2021
Đòn bẩy (Isolated): 3


Đổi sang lệnh mới nha ae, entry cũ nhất vẫn xanh =))
TP2
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
#61 SHIBUSDT 💀 | 2.28R Đã đóng - Lỗ -30.46 Point
01:22, 26-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★

Giá vào lệnh: 0.00004235 01:23, 26-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.00003630 (14.29%)
Điểm cắt lỗ: 0.000045 (6.26%) 18:25, 26-10-2021
Đòn bẩy (Isolated): 16


Sell chó \\\"pha ke\\\", Buy chó thật Doge
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
#60 DOGEUSDT 💀 | 3.70R Đã đóng - Lỗ -21.24 Point
21:26, 25-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★

Giá vào lệnh: 0.2622 01:03, 26-10-2021
Điểm chốt lời 1: 0.2852 (8.77%)
Điểm chốt lời 2: 0.31 (18.23%)
Điểm cắt lỗ: 0.256 (2.36%) 14:58, 27-10-2021
Đòn bẩy (Isolated): 42


SL
EntryTP1
TP2
[Đóng lại]
💵 #52 FX_EURUSD ⌛ | 1.28R Đã đóng - Lỗ -43.76 Point
23:39, 20-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 1.16550 23:41, 20-10-2021
Điểm chốt lời 1: 1.170 (0.39%)
Điểm cắt lỗ: 1.162 (0.30%) 19:45, 25-10-2021
Đòn bẩy (Isolated): 333


Eu tăng trên hầu hết khung D1, W1, H4
SL
EntryTP1
[Đóng lại]
#50 BTCUSDT 💀 | 2.81R Đã hủy +28.47 Point
21:57, 20-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy:

Giá vào lệnh: 67000
Điểm chốt lời 1: 58000 (13.43%)
Điểm chốt lời 2: 56000 (16.42%)
Điểm cắt lỗ: 70200 (4.78%)
Đòn bẩy (Isolated): 21
Hủy lúc: 19:52, 22-10-2021


Kèo bet BTC điều chỉnh. Trong lúc chờ mua Altcoin. Vol nhỏ, SL bắt buộc
TP2
TP1Entry
SL
[Đóng lại]
#65 FTTUSDT ⌛ | 4.46R Đóng thủ công +4.51 Point
15:33, 28-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★

Giá vào lệnh: 59.3 15:41, 28-10-2021
Điểm chốt lời 1: 66 (11.30%)
Điểm cắt lỗ: 57.8 (2.53%)
Đòn bẩy (Isolated): 40
Đóng thủ công lúc: 01:47, 29-10-2021 ở giá: 59.67000000


Bet breakout, hồi thành công từ đáy.
SL
EntryTP1
[Đóng lại]
#53 BTCUSDT 💀 | 2.78R Đóng thủ công -8.87 Point
07:37, 23-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★

Giá vào lệnh: 60800 07:38, 23-10-2021
Điểm chốt lời 1: 64700 (6.41%)
Điểm cắt lỗ: 59400 (2.30%)
Đòn bẩy (Isolated): 43
Đóng thủ công lúc: 17:47, 23-10-2021 ở giá: 60330.42000000


SL
EntryTP1
[Đóng lại]
💵 #44 XAUUSD (Vàng) ⌛ | 2.81R Đóng thủ công +54.54 Point
12:19, 20-10-2021 by Hoài Phong | Độ tin cậy: ★★★★

Giá vào lệnh: 1772 15:03, 20-10-2021
Điểm chốt lời 1: 1781 (0.51%)
Điểm cắt lỗ: 1768.8 (0.18%)
Đòn bẩy (Isolated): 556
Đóng thủ công lúc: 17:17, 20-10-2021 ở giá: 1778


SL
EntryTP1
[Đóng lại]

Hướng dẫn sử dụng

1, Tín hiệu giao dịch có 2 loại lệnh là Long (Mua) khi thị trường tăng & Short (Bán) khi thị trường giảm. Bạn sẽ thấy nó thông qua màu nền của tín hiệu.

Phía sau của ICON sẽ có tên (mã) của lệnh giao dịch: Ví dụ BTCUSD, XAUUSD, EURUSD

3, Trạng thái lệnh:

 1. Mới: Kèo vừa tạo, chưa khớp lệnh (Entry)
 2. Đang chạy: Kèo đã khớp lệnh, đang chạy tới TP hoặc SL
 3. Đã đóng – Lỗ: Lệnh đã chạm stop loss, kèo đóng.
 4. Đã đóng – Lãi: Lệnh đã chạm giá mục tiêu, kèo đóng.
 5. Đã hủy: Kèo bị hủy thủ công hoặc lí do khác.
Bạn chỉ cần theo dõi các kèo mới hoặc đang chạy. Các kèo khác chỉ để xem lịch sử. Mặc định sẽ là kèo mới, kèo đang chạy, kèo lãi, kèo lỗ, kèo đã hủy để bạn dễ theo dõi.

4, Tỉ lệ lợi nhuận rủi ro (2R, 3R, 2.5R v.v)

Là tỉ lệ giữa TP và SL. Tức nếu thua bạn mất 1, thắng sẽ được 2, 3, 5 lần v.v. Ví dụ 1 giao dịch: Mua giá 100, SL giá 80, TP giá 200 thì có tình huống lỗ 20 (khi chạm SL), lời 100 khi chạm TP. Tỉ lệ này là thua 20, ăn 100 hay 5R.

5, Phân loại bổ sung:

 1. Kèo nhanh, scalp ICON tia chớp 🗲
 2. Kèo rủi ro, ICON đầu lâu 💀
 3. Kèo chậm, Icon đồng hồ cát ⌛
 4. Kèo hiệu năng cao: Icon lên lửa 🚀

6, Thông tin khác:

 1. Mức SL là gì? Là tỉ lệ % bạn sẽ lỗ nếu lệnh hit SL. 1 lệnh có mức SL là 10%, nó tương đương giá stoploss sẽ là 10% kể từ giá vào lệnh (Entry). Ví dụ Vào lệnh giá 100, SL giá 95 thì mức SL là 5%, SL giá 88 thì mức SL là 12%.
 2. Tỉ lệ đòn bẩy Isolated là gì? Là mức đòn bẩy bạn có thể dùng thông qua SL lệnh độc lập (SL TK).
 3. Mở lệnh: Thời gian lệnh đc khớp Entry. Đóng lệnh: Thời gian giá khớp TP/SL
 4. Độ tin cậy: Đánh giá chất lượng của kèo theo chủ quan tác giả.

Ngoài ra trong tín hiệu có sẵn các thông tin như ghi chú diễn giải kế hoạch bổ sung và update. Bạn cũng có thể lọc ra để chọn 1 thị trường riêng biệt (mặc định hiển thị tất cả thị trường).

Tín hiệu giao dịch là 1 hệ thống công cụ gợi ý giao dịch. Lưu ý rằng đây chỉ là công cụ gợi ý, bạn cần quản lý vốn & giao dịch dựa trên quyết định cá nhân cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.