Các loại tài khoản trên Dautu.io

Investor 6M
Chỉ $10/Tháng
Tài khoản nhà đầu tư
  1. Tiếp cận không giới hạn các bài phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường định kỳ.
  2. Báo cáo, nghiên cứu thị trường chi tiết hàng tuần, tháng
  3. Tài liệu và kiến thức đầu tư dài hạn
Trader 1M
Chỉ $29/Tháng
Tài khoản Trader
  1. Xem trọn bộ tín hiệu giao dịch cho tất cả thị trường: Coin, Forex, Vàng, Chứng Khoán.
  2. Đọc không giới hạn tài liệu hướng dẫn giao dịch độc quyền
  3. Đọc không giới hạn phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường định kỳ
  4. Sử dụng toàn bộ các công cụ cho trader độc quyền.
Platinum 6M
Chỉ $49/Tháng
Tài khoản Platinum Truy cập mọi nội dung chất lượng cao trên Dautu.io bao gồm  tín hiệu giao dịch, tài liệu giao dịch, công cụ và phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường