No Content Available
💵 Lần đầu tiên trong lịch sử giá trị đồng USD đi ngang với EURO
09:45, 21-05-2022 - Tính xác thực: ★★★★★


Theo hãng tin CNBC, các chuyên gia đang có một cuộc tranh luận gay gắt về việc đồng Euro gần đi ngang với giá đồng USD lần đầu tiên trong 20 năm qua và liệu sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thế giới. Chi tiết 🔗

[Đóng lại]

Phân tích Forex sưu tầm

No Content Available

Dữ liệu phân tích

Phân tích Forex

No Content Available

Biên tập viên chọn

No Content Available

Tin tức phổ biến

Bài đăng mới nhất