Liên hệ với Dautu.io

Để liên hệ đội ngũ Dautu.io bạn có thể thông qua các phương pháp sau:
  1. Bình luận trực tiếp dưới bài viết liên quan.
  2. Gửi thư cho chúng tôi theo email hotro@dautu.io
  3. Dautu.io có 2 kênh Telegram, bao gồm kênh cập nhật thông tin live tại địa chỉ: https://t.me/dautuio_news và kênh cập nhật chiến lược trung, dài hạn tại địa chỉ: https://t.me/dautuio
  4. Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua trang Facebook: https://www.facebook.com/dautuiopage
  5. Theo dõi chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/DautuIo/

Bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp cho chúng tôi tới địa chỉ: 1E Chatsworth Ave, Singapore 249842. Lưu ý vì tình hình dịch bệnh Covid-19, chúng tôi khuyến nghị sử dụng email, Telegram hay Facebook.