Bảng so sánh sức mạnh các cặp tiền tệ Forex

Hướng dẫn sử dụng: Bảng so sánh này sẽ so sánh tương quan biến động giữa 2 đồng tiền cột dọc phía trái và hàng ngang trên cùng. Ví dụ dòng 3 cột 2 là USD/EUR và dòng 5 cột 3 là GBP/USD (Tính cả cột tên tiền tệ).

Đồng tiền nào có hàng ngang xanh đậm là đang khỏe, đỏ đậm là đang yếu. Ngược lại với cột dọc.

Có rất nhiều cặp tiền tệ khác nhau, công cụ này sẽ giúp bạn chọn ra cặp tiền có biến động lớn nhất hoặc đồng tiền đang có biến động mạnh để nghiên cứu và tìm ra các cơ hội giao dịch (kèo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *