Xu hướng hàng ngày

🔄 BEAR BULL INDEX ★★★★ 21:03, 16-12-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

🔄 CHỈ SỐ RỦI RO ★★★★ 21:03, 16-12-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

📈 VNINDEX H4 ★★★ 03:14, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

📈 VN30 H4 ★★★ 03:21, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

📈 NASDAQ H4 ★★★★ 03:15, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
📈 SP500 H4 ★★★ 03:15, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

📈 CHINA A50 H4 ★★★ 03:21, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

Bitcoin H4 ★★★ 03:13, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
BTC Dominance ★★★ 03:14, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

ETH H4 ★★★ 03:13, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
ADA H4 ★★★ 03:20, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell

💵 DXY H4 ★★★ 03:16, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

💵 RISK MODE ★★★ 21:04, 16-12-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

💵 Dầu thô H4 ★★★ 03:17, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
💵 EURUSD H4 ★★★ 03:18, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
💵 AUDUSD H4 ★★★ 03:18, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
💵 GBPUSD H4 ★★★ 03:18, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
💵 USDCAD H4 ★★★ 03:19, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell
💵 GBPJPY H4 ★★★ 03:19, 12-05-2022

Nội dung dành cho tài khoản Platinum. Đăng nhập để xem chi tiết

💵 USDJPY H4 ★★★ 03:20, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell

🪙 Vàng H4 ★★★★ 03:16, 12-05-2022
S Buy
Buy
Hold
Sell
S Sell

Xu hướng hàng ngày là công cụ xem nhanh xu hướng thị trường. Nó giúp bạn đánh giá nhanh thị trường mà không cần đọc quá nhiều dữ liệu.
Thang điểm 100. Xu hướng bán càng mạnh thì điểm càng gần 100. Ưu tiên bán dần khi điểm >70 và Mua khi điểm nhỏ hơn 30. Khoảng giữa là vùng xu hướng chậm. Điểm màu nhạt là điểm từ lần cập nhật gần nhất.

Có 5 cấp độ theo thứ tự:

  1. trong Buy
  2. Buy
  3. Neutral
  4. Sell
  5. Strong Sell

Chỉ số tổng quan: Đây là thang điểm được tổng hợp từ tất cả các yếu tố & các thị trường tài chính. Nó đánh giá sức tăng trưởng của các thị trường tài chính nói chung.

Chỉ số rủi ro: Chỉ số này khuyến nghị bạn điều chỉnh chiến lược giao dịch. Có thể giao dịch thoải mái hoặc volume lớn khi chỉ số rủi ro ở mức điểm nhỏ. Khi chỉ số rủi ro cao, hãy giao dịch volume nhỏ, có kèm SL hoặc nghỉ không giao dịch.

Các chỉ số khác chính là tên / cặp giao dịch.

Dữ liệu được update định kỳ 4 -8/lần. Có các khung thời gian: 4h (miễn phí), 1D và 1W (dành cho tài khoản trader trở lên). Dự liệu được cập nhật cả bằng thuật toán tự động & review thủ công từ đội ngũ phân tích. Bạn có thể lọc theo thị trường hoặc độ tin cậy để có được dữ liệu mình mong muốn tốt nhất.

Các dữ liệu miễn phí sẽ được hiển thị tự động, các dữ liệu nâng cao sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *